Registrujte svůj produkt

Obecné podmínky záruky
 • Záruka je platná pouze v případě, že bylo s produktem TEMPUR® zacházeno správně a v souladu s instrukcemi, které k němu byly přiloženy. Tyto instrukce si prosím pečlivě uschovejte.
 • Záruka matrací, polštářů a menších produktů nepokrývá běžné změny v tvrdosti/měkkosti nebo atributech, které nemají vliv na tlak uvolňující vlastnosti produktu.
 • Záruka pokrývá fyzické defekty a změny, které v materiálu TEMPUR® způsobí viditelné, trvalé protlačení větší než 2cm. (Toto se nevztahuje na volně plněné polštáře).
 • Stížnost by měla být podána autorizovanému prodejci, u něhož byl produkt zakoupen.
 • Aby bylo možné podat stížnost a uplatnit záruku, musíte předložit původní účtenku nebo pokladní doklad jako důkaz Vašeho nákupu.
Záruku nelze uplatnit:
 • Pokud zákazník nepoužíval produkt v souladu s instrukcemi TEMPUR® pro užívání, čištění a udržování produktu nebo pokud byl produkt poškozen následkem nedostatečné údržby nebo neopatrného používání.
 • Pokud byl produkt ohnut, zmáčknut atd. v nízkých teplotách nebo po takovou dobu, že byl materiál roztrhnut či trvale deformován.
 • Pokud produkt TEMPUR® zvlhnul nebo byl namočen. Materiál TEMPUR® absorbuje tekutiny a je těžké jej vysušit. Provlhnutí či promočení tedy trvale snižuje jeho funkčnost.
 • Pokud je produkt velmi špinavý či nehygienický.
 • Pokud byl produkt TEMPUR® upravován nebo opravován bez povolení společnosti TEMPUR.
 • Na zipy potahů produktu TEMPUR® vyjma situací, kdy byly zipy vadné již při nákupu produktu.
 • Pokud jsou produkty opraveny v rámci záruky, původní záruka není prodloužena. Záruka se vztahuje pouze na opravu či výměnu.

Abyste aktivovali záruku, musíte registrovat svůj produkt
To učiníte vyplněním následujícího jednoduchého formuláře.

Kontaktní informace

 

Informace o prodejci

Informace o produktu