Privacy policy

PRIVACY POLICY

TEMPUR SEALY OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Poslední aktualizace červen 2018

Čeho se toto oznámení týká?

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak DAN-FOAM ApS (také uváděna jako „Tempur Sealy“ nebo „my“) zachází s vašimi údaji, když používáte naše produkty, služby a webové stránky.

Také uvádí vaše práva týkající se ochrany údajů, včetně práva vznášet námitky proti některým typům zpracování, které Tempur Sealy provádí. Více informací o vašich právech a jak je uplatňovat je uvedeno v části „Jaká mám práva?“

Také vám můžeme poskytnout dodatečné informace, až budeme shromažďovat vaše osobní údaje, pokud budeme přesvědčeni, že by vám relevantní a dobře načasované informace mohly pomoct.

Jaké informace shromažďujeme?

Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, když komunikujete s námi nebo s našimi webovými stránkami a když žádáte nebo používáte naše produkty nebo služby. Ty zahrnují:

vaše jméno, věk, datum narození a pohlaví; kontaktní údaje, jako je vaše fakturovací a dodací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo; vaše uživatelské jméno a heslo; bankovní informace, včetně informací o vaší debetní nebo kreditní kartě, krátkého kódu, čísla účtu a také informací o transakci týkající se produktů, které kupujete, nebo když žádáte o financování Tempur Sealy nebo jiný způsob financování, který nabízíme; vaše osobní preference, jako jsou informace o vaší domácnosti a rozhodování při nakupování; informace o vaší komunikaci s námi; vaše marketingové preference, včetně veškerých souhlasů, které jste nám dali; hodnocení produktů nebo reference a další obsah, který jste nám poskytli; údaje o poloze, které o vás získáváme, jako je adresa, kde máte připojený počítač na internet, nebo obchod, kde jste něco s vaší kartou koupili; informace vztahující se k prohlížeči nebo zařízení, které používáte pro přístup na naše webové stránky; informace o vašich preferencích týkajících se webových stránek. Zákon a další předpisy zařazují některé typy osobních informací do zvláštní kategorie. Budeme shromažďovat a používat tyto typy osobních informací, pouze pokud nám to dovolí zákon. Příklady informací zvláštní kategorie, které zpracováváme, jsou: údaje o zdravotním stavu, které od vás vyžadujeme (pokud si od nás zakoupíte produkty, kde jsou údaje o zdravotním stavu relevantní, například produkty na zmírnění bolesti zad), a informace o trestních činech a odsouzení (pokud vás potřebujeme prověřit v souvislosti s používáním našich služeb nebo v souvislosti s prověřováním zaměstnanců / uchazečů o zaměstnání).

Jak tyto informace používáme a jaký je právní rámec pro toto používání?

Vámi poskytnuté osobní údaje a informace uvedené výše používáme pro následující účely:

Pro plnění smlouvy nebo podniknutí kroků k jejímu plnění: toto platí, pokud požádáte o jeden z našich finančních produktů nebo služeb. Ty zahrnují: zpracovávání plateb, komunikaci s vámi a poskytování zákaznických služeb, zajišťování doručení nebo jiné způsoby poskytování produktů, služeb nebo výher, spravování našich věrnostních programů, udržování našeho vztahu s vámi, plnění garančních povinností. Tam, kde je to v oprávněném zájmu Tempur Sealy nezbytné, jak je uvedeno dále, a kde naše zájmy nejsou v rozporu s vašimi právy na ochranu údajů: poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali, a při reagování na jakékoli vaše připomínky nebo stížnosti, které nám zašlete. Můžeme při tom zpracovávat osobní údaje o vašich nezaopatřených osobách, rodině a partnerovi (které nám poskytnete). umožnění vytváření a zabezpečování registrovaných online účtů; propagace našich služeb zákazníkům a potenciálním zákazníkům, upozorňování na novinky a aktualizace a pořádání či spravování akcí; sledování používání našich webových stránek a online služeb a používání vašich informací ke sledování, zlepšení a ochraně našich produktů, obsahu, služeb a webových stránek, jak online, tak offline; přizpůsobení našich webových stránek, produktů a služeb vašim potřebám; prošetřování veškerých stížností, které nám zašlete vy nebo někdo jiný, ohledně našich služeb, produktů či webových stránek; vedení našeho podnikání efektivním a řádným způsobem. Toto zahrnuje udržování naší finanční pozice, obchodní schopnosti, plánování, komunikaci, podnikové řízení a audit. sledování zákaznických účtů pro odhalení, prevenci, prošetření a/nebo nahlášení podvodu, terorismu, nesprávného zastoupení, bezpečnostních incidentů nebo trestných činů v souladu s příslušnými zákony; udržování naší spolupráce s dalšími společnostmi, které poskytují služby nám a našim zákazníkům; v souvislosti s právními nároky a za účely dodržování pravidel, regulace a vyšetřování; nahrávání hovorů, když voláte do našeho telefonického centra (vždy vás upozorníme, že hovor je nahráván); ucházení, když se u nás ucházíte o zaměstnání, nebo informace, které obdržíme od lidí, které vám poskytnou reference, nebo od předchozích zaměstnavatelů. Když nám dáte souhlas: budeme vám posílat marketingové zprávy e-mailem a/nebo SMS vztahující se k našim produktům nebo službám; umístíme soubory cookie a podobné technologie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie (viz níže) a o jejich používání vás budeme informovat; při jiných příležitostech, kde o váš souhlas požádáme, budeme údaje používat za účelem, který vám vždy vysvětlíme. Pro účely vyžadované zákonem: provádění kontroly zákazníků, potenciálních zákazníků a třetích stran za účelem zajištění dodržování našich zákonných, regulatorních a profesních povinností; v reakci na požadavky vznesené státními úřady nebo orgány provádějícími vyšetřování v trestním řízení. Provedli jsme vyrovnávací testy pro veškeré zpracovávání dat, které provádíme na základě našich oprávněných zájmů popsaných výše. Pro získání informací ohledně jakýchkoli vyrovnávacích testů nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech.

Nebudeme schopni poskytnout požadované produkty nebo služby, pokud nám nebudou poskytnuty všechny relevantní osobní údaje. Poskytnutí některých informací, jako těch, které poskytnete pro zasílání marketingové komunikace, je dobrovolné;

Automatizované rozhodování

Při provádění některých výše zmíněných funkcí se spoléháme na technologie, které se automaticky rozhodují na základě kritérií, která zadáme jako relevantní, a informací, které o vás nebo o určité transakci shromáždíme. Toto zahrnuje kontrolu kreditu a podvodů. Náš software pravidelně testujeme, abychom zlepšili přesnost tohoto rozhodování a zamezili neúmyslnému zkreslení. Toto rozhodování může mít na vás významný vliv, jako např.:

zabránění přístupu k našim službám, když zjistíme, že existuje vysoká pravděpodobnost, že pokud vám poskytneme naše služby, způsobilo by to porušení našich regulatorních požadavků; zrušení transakcí, když zjistíme, že existuje vysoká pravděpodobnost, že transakce je podvodná (například, protože platba byla provedena z místa, které nesouhlasí s našimi záznamy pro daného koncového zákazníka) nebo plátce nemá dostatečné prostředky na pokrytí výdaje; zrušení služby, když zjistíme, že používání služby porušuje naše podmínky; Například automaticky analyzujeme vaše transakce, abychom posoudili, zdali není nějaká vaše aktivita na našem seznamu zakázaných aktivit. S kým budeme tyto údaje sdílet?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány a přístupné pro jurisdikce mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) jak naší společností, tak třetími stranami, se kterými vaše osobní údaje sdílíme.

Vaše osobní údaje budeme sdílet s ostatními členy skupiny Tempur Sealy Group za účelem spravování a řízení funkcí skupiny, včetně poskytování našich produktů a služeb vám.

Vaše osobní údaje budou poskytnuty pobočkám skupiny Tempur Sealy Group a dodavatelům v následujících zemích mimo území EHP:

Spojených státech amerických [uveďte typy údajů, které budou sdíleny s USA],

Když posíláme vaše údaje v rámci skupiny Tempur Sealy Group, používáme vnitropodnikovou dohodu obsahující standardní smluvní ujednání schválené Evropskou komisí. Když posíláme vaše údaje organizacím mimo skupinu Tempur Sealy Group, používáme standardní smluvní ujednání schválené Evropskou komisí pro zabezpečení převodu, v případě, že neposíláme osobní údaje třetí straně, která má zavedená závazná podniková pravidla nebo která používá Dohodu o ochraně soukromí (Privacy Shield) uzavřenou mezi EU a USA. V těchto případech spoléháme při ochraně převodu na jeden z těchto mechanismů.

Vaše osobní údaje budu také sdíleny s důvěryhodnými třetími stranami, jako jsou finanční či jiní poradci, konzultanti a profesionální odborníci.

Vaše osobní údaje budeme sdílet se společnostmi, které na základě smlouvy poskytují služby Tempur Sealy. Takové třetí strany zahrnují poskytovatele objednaných služeb, webového a IT hostingu, help desku, údržby, provozu telefonického centra, marketingového průzkumu a analýzy a plateb kreditními kartami.

Vaše osobní údaje budou také sdíleny s vládními agenturami a/nebo vyšetřujícími orgány a agenturami pro úvěrové reference a předcházení podvodům, pokud budou požadovány pro výše uvedené účely a pokud budou vyžadovány zákonem nebo za účelem právní ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s patřičnými zákony.

V případě, že naše společnost bude prodána nebo sloučena s jinou společností, vaše údaje budou sděleny našim poradcům a potenciálním poradcům kupujícího a budou předány novým majitelům společnosti.

Jaká mám práva?

Máte právo požádat Tempur Sealy o kopii svých osobních údajů, o jejich opravu, vymazání nebo o omezení jejich zpracovávání. Své osobní údaje, které poskytnete, můžete obdržet ve strukturovaném strojově čitelném formátu a požádat nás, abychom tyto osobní údaje sdíleli (zaslali) s jinými organizacemi. Také máte právo vznést námitky proti zpracovávání za určitých okolností.

Tam, kde jsme požádali o váš souhlas, můžete váš souhlas kdykoli odvolat. Pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů společností Tempur Sealy, nebude to mít vliv na již uskutečněná zpracování. Také nás můžete kdykoli požádat, abychom nezasílali nebo nevytvářeli profil pro přímý marketing.

Tato práva mohou být omezena, například pokud by uplatnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje jiné osoby, pokud by narušilo práva třetí strany (včetně našich práv) nebo pokud byste nás požádali o vymazání informací, které nám ukládá zákon uchovávat nebo k nimž máme závažný oprávněný nárok na uchovávání. Relevantní výjimky jsou uvedeny v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v Zákoně na ochranu údajů z roku 2018. O relevantních výjimkách, na které se spoléháme, vás budeme informovat, až budeme odpovídat na vaše požadavky.

Pokud si přejete tato práva uplatnit, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedených kontaktech.

Máte-li nevyřešené obavy, máte právo si stěžovat u úřadu na ochranu dat EU v místě vašeho bydliště, zaměstnání nebo tam, kde si myslíte, že k porušení došlo.

Zásady používání souborů cookie

Soubory cookie a podobné technologie

Co to je?

Soubory cookie jsou malé informace posílané webovým serverem webovému prohlížeči, které umožní serveru na každé stránce jednoznačně identifikovat prohlížeč. Jsou používány i jiné sledovací technologie, fungují podobně jako soubory cookie. Patří sem pixelové značky a sledovací adresy URL. Všem těmto technologiím se společně v těchto zásadách říká „soubory cookie“.

Jak soubory cookie používáme?

Typy souborů cookie a účely, pro které je na našich webových stránkách používáme, jsou uvedeny níže:

Zcela nezbytné soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro to, abyste se mohli pohybovat na našich webových stránkách a používat jejich funkce, například přístup do zabezpečených částí našich stránek. Bez těchto souborů cookie nemůže být žádná služba, kterou si přejete, na našich stránkách poskytována. Analytické/výkonnostní soubory cookie: Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak vy a další uživatelé používají naše stránky, například které stránky nejvíce navštěvujete a jestli z našich stránek dostáváte hlášení o chybách. Údaje z těchto souborů cookie používáme pro testování designu a zajištění konzistentního vzhledu a pocitu z našich stránek při jejich návštěvě. Veškeré informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou používány jako celek. Slouží pouze ke zlepšení fungování našich webových stránek. Používáme například Google Analytics pro anonymní sledování návštěvnosti a aktivit na našich stránkách. Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „soubory cookie“, které jsou jako textové soubory uložené na vašem počítači, aby bylo možné analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vytvořené soubory cookie o tom, jak používáte webové stránky (včetně vaší IP adresy), je převáděna a ukládána společností Google na serverech ve Spojených státech. Pro členské země Evropské unie a ostatní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru zajistí společnost Google anonymizaci IP odstraněním/anonymizováním posledních osmi čísel IP adresy. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa poslána serverům Google v USA a zkrácena tam. Jménem poskytovatelů webových stránek používá společnost Google tyto informace pro účely hodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a pro další služby poskytované provozovateli webových stránek vztahující se k aktivitách na webových stránkách a používání internetu. Společnost Google nespojuje vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má v držení. Používání souborů cookie můžete odmítnout vybráním patřičného nastavení ve vašem prohlížeči. Pamatujte však, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Společnosti Google můžete zabránit shromažďovat a používat údaje (soubory cookie a IP adresu) také stažením a instalací plug-in prohlížeče, který je k dispozici na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Používání Google Analytics můžete odmítnout kliknutím na následující odkaz. Při navštívení této webové stránky bude na váš počítač poslán samostatný soubor cookie, který zamezí, aby v budoucnosti byly shromažďovány vaše údaje: Disable Google Analytics

Další informace týkající se podmínek používání a ochrany osobních údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Prosím, pamatujte, že na těchto webových stránkách je kód Google Analytics nahrazen „anonymizovaným IP“ pro zajištění anonymizace shromažďování IP adres (tak zvané maskování IP). Funkční soubory cookie: Tyto soubory cookie umožní našim stránkám pamatovat si váš výběr (jako je vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte) a poskytovat lepší, osobnější funkce. Tyto soubory cookie mohou být také používány na zapamatování změn, které jste udělali ohledně velikosti písma, fontu a ostatních částí webových stránek, které můžete upravovat. Také mohou být používány pro poskytování vyžádaných služeb, jako je sledování videa nebo přidávání komentářů. Navíc mohou být tyto soubory cookie používány pro umožnění volitelné funkce, jako je live chat. Informace shromažďované těmito soubory cookie mohou být anonymizovány a nemohou sledovat vaše hledací aktivity na jiných webových stránkách. Cílené soubory cookie: Tyto soubory cookie se používají pro zasílání reklamy, která je pro vás a vaše zájmy relevantnější. Také se používají pro omezení počtu zobrazení reklamy a pro hodnocení efektivity reklamní kampaně. Tyto soubory cookie jsou umístěny pouze s vaším souhlasem. Váš souhlas můžete dát buď zavřením banneru souboru cookie zobrazeného na úvodní stránce našich webových stránek nebo prohlížením webové stránky mimo banner souboru cookie a kliknutím na jakýkoli prvek v té oblasti. Prosím, pamatujte, že váš souhlas sledujeme pomocí technického souboru cookie. Proto, pokud odstraníte kterýkoli soubor cookie na vašem zařízení, bannery souboru cookie se znovu objeví. Obvykle jsou umístěny reklamními sítěmi se souhlasem provozovatele webových stránek. Pamatují si, že jste navštívili webovou stránku a tato informace je sdílena s dalšími organizacemi, jako jsou reklamní společnosti. Celkem často jsou cílené nebo reklamní soubory cookie vázány na funkce stránek poskytované jinými organizacemi. Soubory cookie sociálních médií: Tyto soubory cookie vám umožní sdílet to, co jste dělali na našich stránkách, na sociálních médiích, jako je Facebook a Twitter. Tyto soubory cookie nemáme pod kontrolou. O tom, jak jejich soubory cookie fungují, se, prosím, informujte v příslušných zásadách ochrany soukromí. Pixelové značky: Také známé jako čistý GIF nebo web beacon. Toto jsou neviditelné značky umístěné na našich určitých stránkách, ve vašem počítači však nejsou. Když tyto stránky navštívíte, pixelové značky vytvoří o této návštěvě standardní oznámení. Fungují obvykle ve spojení se soubory cookie a zachycují, když dané zařízení navštíví danou stránku. Pokud soubory cookie vypnete, pixelová značka jednoduše zaznamená anonymní návštěvu webové stránky. Sledovací adresy URL: Ty se používají k určení, z jaké referenční webové stránky byla webová stránka navštívena. Pokud vůbec nechcete soubory cookie povolit, nebo chcete povolit pouze určité soubory cookie, proveďte tak, prosím, v nastavení vašeho prohlížeče. V nastavení vašeho prohlížeče můžete také kdykoli odvolat svůj souhlas s naším používáním souborů cookie a odstranit soubory cookie, které již byly umístěny. Pamatujte, prosím, že odstranění našich souborů cookie nebo zablokování budoucích souborů cookie může způsobit, že nebudete mít přístup do určitých oblastí nebo k určitým funkcím na našich stránkách.

Pro více informací o souborech cookie, přejděte, prosím, na: www.allaboutcookies.org nebo se podívejte na www.youronlinechoices.eu, kde naleznete další informace o behaviorální inzerci a ochraně osobních údajů online.

Jak dlouho si ponecháte moje údaje?

Tam, kde zpracováváme údaje týkající se registrace účtu, děláme to po celou dobu, kdy je váš účet aktivní nebo kdy jste aktivním uživatelem našich stránek, a poté maximálně po dobu šesti let.

Tam, kde zpracováváme údaje v souvislosti s plněním smlouvy, soutěžemi nebo průzkumem, uchováváme údaje po období šesti let od vašeho posledního kontaktu s námi.

Tam, kde zpracováváme údaje pro marketingové účely nebo s vaším souhlasem, zpracováváme údaje tak dlouho, dokud nás nepožádáte, abychom zpracovávání ukončili, a poté po následující krátkou dobu (která nám umožní splnit vaše požadavky). Také uchováváme záznam toho, že jste nás požádali, abychom vám nezasílali přímý marketing nebo nezpracovávali vaše údaje, a to proto, abychom v budoucnosti mohli tuto žádost respektovat.

Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být pravidelně aktualizováno. Podle toho aktualizujeme datum v záhlaví tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. V některých případech vás můžeme také upozornit na aktivity týkající se zacházení s určitými údaji nebo na závažné změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů tak, jak to vyžaduje příslušný zákon.

Kontaktujte nás

Doufáme, že dokážeme uspokojivě zodpovědět vaše dotazy, které byste ohledně způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje, mohli mít. Máte-li jakékoli obavy ohledně toho, jak zpracováváme vaše údaje, neváhejte kontaktovat Správce Ochrany Dat který je dostupný na dataprotection@tempursealy.com

Správce vašich údajů je DAN-FOAM ApS registrovaný v Denmark pod číslem společnosti Číslo společnosti DK-24209709, jejíž registrovaná adresa je: Holmelund 43, DK-5560, Aarup, Denmark.

Vyzkoušejte si produkty TEMPUR®
v našich prodejnách!